Hartelijk welkom bij natuurgeneeskundige Praktijk Helend Hart. Je kunt met diverse klachten voor natuurgeneeskundige consulten bij mijn praktijk terecht. Ik onderzoek en benader je klacht op een holistische manier. Dat wil zeggen vanuit zowel fysiek, als emotioneel en mentaal niveau. Hierbij ga ik uit van de volgende vijf natuurgerichte principes:

  • Energie
  • Prikkeloverdracht
  • Drainage
  • Voeding
  • Psyche en het (on)bewust ziekmakend gedragspatroon

Het doel is om je klachten te verhelpen en om samen met jou een betere balans in jouw gezondheid te bereiken. Ook krijg je adviezen waarmee je in de toekomst klachten kunt voorkomen.

Het tarief voor een natuurgeneeskundig consult is € 60 euro per uur (inclusief 21% btw). De meeste zorgverzekeraars in Nederland vergoeden dit consult geheel of gedeeltelijk. Of je hiervan gebruik kunt maken, is afhankelijk van of en hoe je aanvullend verzekerd bent.

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC. Als BATC-therapeut ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Dit is verplicht via de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Hier vind je het reglement van de geschillencommissie.

Heb je een klacht? Meld deze dan eerst bij de BATC. De BATC start dan een mediation-traject. Biedt dit geen bevredigende oplossing, dan wordt jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.