Behandeltraject

Je kunt bij mij terecht voor een paramedisch natuurgeneeskundig consult. Je doorloopt als client dan de volgende stappen

  • Anamnese (uitgebreid intakegesprek)

Om meer informatie te krijgen over jou, je lichamelijke klacht(en), je gedragspatronen en de elementen die een rol in het ontstaan van je klacht(en) hebben gespeeld. Ik stuur je voor het gesprek een intakeformulier dat je thuis invult en ondertekent en dat we tijdens het gesprek doorlopen. Hierbij ontstaan al belangrijke inzichten.

  • Onderzoek

Onderzoek helpt om een beeld te krijgen van de huidige toestand van jouw klacht en de mogelijke behandeling daarvan. Hierbij gebruik ik naast het gesprek ook een aantal andere diagnosetechnieken.

  • Behandelplan op maat

Een helder en duidelijk overzicht van de anamnese en onderzoeken en een plan van aanpak, met de werkvormen die ingezet kunnen worden om jouw huidige situatie te verbeteren. We kijken samen naar de mogelijkheden en aanpak. Je ondertekent de privacyverklaring en de behandelovereenkomst die je overigens niet verplicht tot het volgen van een reeks consulten; het gaat erom op een eerlijke en zorgvuldige manier met elkaar om te gaan. Dit is wettelijk verplicht.

  • Natuurgeneeskundige consulten

Behandelingen waarin de verschillende werkvormen worden gecombineerd, met een op maat bepaalde behandelfrequentie en tijdsduur.

  • (Tussentijdse) evaluatie

Aan het begin van ieder consult is er een korte evaluatie. Afhankelijk van de duur van het behandeltraject zijn er tussentijdse evaluaties. Bij het afsluiten van het traject is er een eindevaluatie.

Over vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC. Als je aanvullend verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die de consulten van een BATC-therapeut vergoedt, kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke of gehele vergoeding. Kijk op www.batc.nl onder het kopje Zorgverzekeraars om te ontdekken of jouw zorgverzekeraar de consulten vergoedt.