Aansluiting en tarief

Ik ben aangesloten bij de Stichting belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Als BATC-therapeut ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Dit is verplicht via de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Heb je een klacht? Meld deze dan eerst bij de BATC. De BATC start dan een mediation-traject. Biedt dit geen bevredigende oplossing, dan wordt jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Tarief

Het tarief voor een natuurgeneeskundig consult is met ingang van € 70 euro per uur (inclusief 21% btw). Een consult duurt meestal tussen 1,5 en 2 uur. De meeste zorgverzekeraars in Nederland vergoeden dit consult geheel of gedeeltelijk. Of je hiervan gebruik kunt maken, is afhankelijk van of en hoe je aanvullend verzekerd bent.